Chính sách vận chuyển

Áp dụng theo các điều khoản của Incoterms 2010

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

EXW - Ex Works – Giao tại xưởng

FCA - Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở

CPT - Carriage Paid To - Cước phí trả tới

CIP - Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới

DAT - Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)

DAP - Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)

DDP - Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS - Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu

FOB - Free On Board – Giao lên tàu

CFR - Cost and Freight – Trả cước đến bến

CIF - Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến.