Thiết kế

- Mẫu thiết kế: dập nóng, dập nguội, đúc, ép nhựa, vv .. 

- Thiết kế đồ đạc cnc, lắp và thử nghiệm, lắp và hàn vv .. 

- Thiết kế sản phẩm thay thế theo yêu cầu